(Për tu regjistruar në linkun e konferencës përmbyllëse 

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA – TË NDËRTOSH URA BASHKËPUNIMI

Projekti T@sk, arritje dhe mundësi të së ardhmes për punën sociale)